Par mums

SIA Unicentrs darbojas meža nozarē kopš 2001.gada

Dibināts un reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2001.gadā

Pārreģistrēts Komercreģistrā 2003.gadā

Reorganizēts, pievienojot iegādātu Ventspils novada meža nozares uzņēmumu- SIA Birzītes 2011.gadā

Pamatkapitāls 384 100 EUR

Apgrozījums 2014. pārskata gadā 6 694 415 EUR (6,7 mlj)

Darbinieki 65

Kvalitatīvi nokomplektēts autoparks ar 13 kokvedējiem un 2 kravas seglu vilcējiem

Meža īpašumi Saldus, Skrundas, Vaiņodes, Priekules, Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novados

Latvijas neatkarīgas mežizstrādātāju asociācijas biedrs kopš 2007.gada