Miškininkystės paslaugos

Siūlome šias miškininkystės paslaugas:

  • miško priežiūros plano (miško inventorizacijos) atnaujinimas
  • plyno kirtimo ploto matavimas biržėmis
  • plynam kirtimui numatytų medžių žymėjimas
  • biržių įvertinimas (kiekvieno medžio išmatavimas)
  • pareiškimo dėl miško kirtimo ir ataskaitos parengimas
  • dirvožemio paruošimas
  • iškirsto ploto atnaujinimas, priežiūra
  • sodinimas, sodinukų paruošimas ir pristatymas (RAB „Unicentrs” yra registruotas valstybinės miško tarnybos miško reprodukcinių medžiagų tiekėjų registre).

Patikėkite mums savo rūpesčius dėl miškininkystės paslaugų, susisiekite su miškų ūkio inžinieriumi.