Mežsaimniecības pakalpojumi

 Piedāvājam mežsaimniecības pakalpojumus:

  • meža apsaimniekošanas plāna (meža inventarizācija) atjaunošanu
  • kailcirtes platību mērīšanu cirtēm (stigošanu)
  • kailcirtes koku dastošanu
  • cirsmas novērtēšana (katra koka uzmērīšanu)
  • ciršanas pieteikumu un pārskatu sagatavošanu
  • augsnes sagatavošanu
  • izcirstās platības atjaunošanu, kopšanu
  • Stādīšanu, stādu sagādi un piegādi (SIA Unicentrs ir reģistrēts Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiālu piegādātāju reģistrā).

Uzticiet mums savas rūpes par mežsaimniecības pakalpojumiem, zvaniet mežsaimniecības inženierim.